Eventuelle spørsmål om Vestkysttouren kan rettes til td@vestkysttouren.no