Den andre turneringen i Vestkysttouren 2019 spilles på Frekhaug. Turneringen er PDGA-sanksjonert (C-tier) og spilles som 2×18 hull på Badevika.

Påmelding Discgolfmetrix

Resultater PDGA

Diskgolfmiljøet på Frekhaug har eksplodert de siste årene og det finnes to 18-hullsbaner – Badevika og Haltejohansvika. Frekhaug var ny som arrangør i 2018 og gjennomførte en glitrende turnering på Badevika og det er gledelig å se de som arrangør også i 2019. Banen på Badevika og har relativt korte hull på sitt ordinære oppsett, men har absolutt også utfordringer for de erfarne med en del vanskelige vinkler og linjer på banen. Baneoppsettet på Badevika kan forventes justert litt til turneringen, for å få noen litt lenger hull.

Deltakeravgift:

  • 200 kr for junior
  • 300 kr for øvrige klasser

Deltakeravgiften inkluderer lunsj og drikke, samt ace- og CTP-konkurranse. Avgiften går også til premiering av konkurransens vinnere, samt Vestkysttourens sammenlagtvinnere.

Foreløpig tidsskjema:
09.15-09.30 Registrering (obligatorisk) og spillermøte
10.00 Start runde 1
12.30-13.30 Lunsj
13.30 Start runde 2
16.00 Premieutdeling blir så snart som mulig etter at runde 2 er ferdig

Oppmøtested:
Parkeringsplassen ved hull 1.

Banen:
Banekart

Premiering:
Premiering Frekhaug

Grupper:
Grupper runde 1

Plasser:
60 deltakere

TD:
Frekhaug Diskgolf
frekhaugdiskgolf@gmail.com